Site yönetimi, çok sayıda insana hitap etmesinden ve birçok farklı etmenin aynı anda kontrol altında tutulması gerektiğinden yönetim sistemine ihtiyaç duyar.

İŞ VE İŞÇİ GÜVENLİĞİ

İş güvenliğinin amacı, yapılan işler sırasında veya işler nedeniyle iş kazası yaşanma ihtimalini en aza indirmek, çalışma ortamı nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek ve meslek hastalığı oluşturabilecek işlerde önlemler almaktır.

Daha farklı bir şekilde ifade etmek gerekirse, iş güvenliğinin amacı kişilerin bir işe başlamadan önceki ve bitirdikten sonraki sağlık durumunun aynı olmasını sağlamaktır. Bunu sağlamak için alınacak iş güvenliği tedbirleri her iş için farklıdır.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının sadece çalışanlarımız için değil, hizmet verdiğimiz alanda bulunan tüm insanların sağlığının bozulmasını önlemeyi ve daha güvenli bir ortamı sağlamayı amaçlayan çalışmalar olup, önce sağlık ilkesi olmazsa olmazımızdır.