Site yönetimi, çok sayıda insana hitap etmesinden ve birçok farklı etmenin aynı anda kontrol altında tutulması gerektiğinden yönetim sistemine ihtiyaç duyar.

HİZMET VE HİZMETLİ İDARESİ

Organizasyonunuzun verimli yürüyebilmesi için en önemli unsurun insan olması bizim için ana ilkedir. Ehil, referanslı, aidiyet sahibi ve gelişmeye açık çalışanları bulmak, mevcutları ise bu ilkede yoğurmak ve organizasyona adapte etmek kurumumuzun en önemli farklarındandır.

Ofis, muhasebe, müşteri ilişkileri, ara personeller, hizmet personelleri, yüklenici personellerinin ve hizmetlerinin sevk ve idaresi organizasyon yöneticimizle birlikte merkez operasyon birimlerimiz tarafından da desteklenerek yürütülmektedir.

İşin tanımlanması, organizasyon yapısının belirlenmesi ve hizmet ile hizmetlinin örtüştürülmesi sonucu fayda /maliyet analizlerine geçilmektedir.

Her hizmetin ölçülebilir hale gelmesi ile hizmetlinin katkılarının sağlandığı değerlendirme süreçleri sonucunda verimde süreklilik yaratabilmekteyiz.