Site yönetimi, çok sayıda insana hitap etmesinden ve birçok farklı etmenin aynı anda kontrol altında tutulması gerektiğinden yönetim sistemine ihtiyaç duyar.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Sosyal Yaşam merkezlerinde aidata konu giderler, hizmetlerin temel girdileri olan enerji ve malzemeden oluşur. Giderlerin enerjiye düşen oranı % 25 olarak kabul edilebilir. Bu giderlerden enerji oranının maliyetini düşürmek, enerjinin girdi maliyetlerinden ziyade, enerjinin sahaya yansıtılması yöntem ve ekipmanı ile mümkündür.

Enerji verimliliği ve tasarrufunun kullanılan malzemeden, ömrünü doldurmuş makinelere, dijitale geçememiş sayaçlara, zayıf yalıtımlı aksam ve yüzeylere, yanlış saat dilimli çalışmalara kadar yapılması gibi düzenlenebilecek birçok yolu vardır.

ENKARNE, konusunda yüksek lisans sahibi yetkin mühendislerimiz kurumumuz adına verdikleri bu hizmetle ölçülebilir faydalar sağlamaktadır.