Site yönetimi, çok sayıda insana hitap etmesinden ve birçok farklı etmenin aynı anda kontrol altında tutulması gerektiğinden yönetim sistemine ihtiyaç duyar.

ATIK YÖNETİMİ

Kurumumuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Atık Yönetimi Yönetmeliğinde açıkça ifade edildiği şekilde her türlü atığın yönetmeliklere uygun bir biçimde bertaraf edilmesini sağlar.

Toptan atık yönetimi sistemi sayesinde konutlardan / işletmelerden çıkan atıkların mevzuatlara uygun olarak en hızlı ve en etkin şekilde alan dışına çıkarılması, yaşam ve çalışma ortamlarının temiz, sağlıklı, düzenli olması sağlanmaktadır.

Bu hizmet ile ortaya çıkan farklı tipteki atıkların tek elden bertaraf edilmesini sağlamak işletmelerin ortaya çıkan farklı tipteki atıkların tek elden bertaraf edilmesini sağlayarak yaşamsal riskleri ortadan kaldırmaktadır

Kurumumuz bu işlemleri yerel yönetim ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilir.